Traject hedendaags leidinggeven – VOLZET

Interesse voor een nieuw traject? Stuur een mailtje naar info@vrijwilligerswerkwerkt.be

fysiek

vierdaagse opleiding

Doel

In deze vierdaagse reiken we heldere en  krachtige inzichten, modellen en handvaten aan om leidinggevenden te versterken binnen hun rol in het verhogen van medewerkersgeluk. In gerichte oefeningen leggen we continu de link met jouw specifieke werksituatie. De onderlinge uitwisseling onder collega-leidinggevenden levert bovendien steeds interessante ideeën en frisse inzichten op. Je gaat naar huis met zeer hanteerbare kaders en hands-on tools. Maar bovenal krijg je inspiratie en veel goesting om je verder als leidinggevende te ontwikkelen.

 

 

Herken je dit?

 • Je bent nog zoekend in je stijl als leidinggevende.
 • Je merkt dat de aansturing van sommige teamleden vlot loopt maar anderen dan weer helemaal niet.
 • Je vindt niet de manier om collega’s aan te spreken over niet-opgevolgde afspraken.
 • Je zou graag groeien als leidinggevende maar weet niet goed waar te beginnen.
 • Verschillende generaties op de werkvloer hebben verschillende noden.
 • Leiding geven gebeurt vooral uit je buikgevoel, je wil hierin een volgende stap zetten.

Ben je op zoek?

 • Naar een moment om los van de alledaagse drukte samen met anderen te reflecteren op je functioneren als leidinggevende?
 • Naar eenvoudige maar krachtige kaders en modellen die je kan toepassen in je dagelijkse job als leidinggevende?
 • Naar tips en tricks over hoe je kan omgaan met weerstand binnen je team?
 • Naar inspiratie over hoe je beter kan omgaan met de noden van verschillende generaties en persoonlijkheden binnen je team?
 • Naar kaders die maken dat je je eigen leiderschapsstijl bewust vorm kan geven vanuit kaders die de intrinsieke motivatie van medewerkers verhogen?
 • Naar hands-on tools om te werken aan het geluk van je medewerkers?

Inhoud

Als leidinggevende heb je de unieke kans om mee te bouwen aan het werkgeluk van medewerkers: een rol waarin je impact kan hebben en het verschil maken! Het is echter een uitdaging om de noden en verwachtingen van medewerkers en de organisatie op elkaar af te stemmen.

Wijzelf zijn er steeds meer van overtuigd dat een groot deel van het antwoord ligt in zelforganisatie. Niet zelfsturing, wel zelforganisatie. Hierbij vertrekken we vanuit duidelijke kaders waarbinnen medewerkers mogen ondernemen. Dit betekent bijvoorbeeld

 • de beslissingsverantwoordelijkheid voor de dagelijkse werking zo laag mogelijk in de organisatie leggen
 • kaders scheppen waarbinnen medewerkers ruimte krijgen om te ondernemen binnen  hun job
 • medewerkers ondersteunen naar maximale autonomie
 • het kader continu bewaken en bijstellen wanneer nodig
 • de kracht van teamwerking ten volle benutten

Vanuit deze overtuiging zetten wij reeds grote stappen binnen verschillende social-profit organisaties.

In deze vierdaagse focussen we op de verschillende kaders en skills die nodig zijn om als leidinggevende aan zo’n cultuur te bouwen binnen je team, en waar het kan ook ruimer binnen de organisatie.

Extra Module individuele coaching

Voor deelnemers die verder ondersteund willen worden, bieden we online en/of fysieke coachingsmodules op maat aan. Deze vertrekken steeds vanuit concrete casussen die je zelf inbrengt en waarop wordt gereflecteerd vanuit de kaders die we gebruiken.

Programma

In deze vier dagen versterken we je inzichten, vaardigheden én attitude op 3 domeinen:

1. Hedendaagse tendensen en noden van medewerkers
2. Jouw eigen leiderschapsstijl
3. Bouwen aan sterke teams

Dit verkennen we samen op basis van onderstaande thema’s:

De maatschappelijke context

 • Hoe is de maatschappij de voorbije decennia geëvolueerd?
 • Wat zijn kenmerken en tendensen waarmee we vandaag en morgen rekening moeten houden.
 • Wat bepaalt werkgeluk vandaag.
 • Welke gevolgen heeft dit voor de manier waarop we naar leidinggeven kijken?

Coachend leiderschap

 • Wat is coachend leiderschap?
 • Hoe ben je een goed coachend leider?
 • Inzichten naar individuele coaching (gesprekstechnisch)
 • Groepsdynamische aspecten van teamcoaching.

Generatiemanagement

 • Welke verschillende generaties lopen er rond op de werkvloer?
 • Hoe gaan we hier positief mee om?
 • Hoe verbinden we generaties op de werkvloer?

Situationeel leiderschap

 • Wat als …. de coachende stijl niet werkt?
 • Hoe gaan we om met diversiteit in het team?
 • Wat is situationeel leidinggeven en wanneer pas je het toe?
 • Hoe schakel ik in leiderschapsstijl in functie van de noden van de groep of het individu?
 • Hoe de balans juist houden tussen medewerkersnoden, teamdoelen en organisatiedoelen?
 • Hoe motiveer of stuur ik medewerkers aan?

Goleman leiderschapsstijlen

 • Wat als leiding geven vanuit emotionele intelligentie centraal komt te staan?
 • Welke leiderschapsstijlen hanteer ik van nature meest?
 • In welke stijlen moet ik nog groeien?

Jouw mindset als leidinggevende

 • Wat kenmerkt de mindset van sterke en effectieve leidinggevenden?
 • Wat kenmerkt inspirerende leiders en wat kunnen wij eruit leren.
 • Hoe kunnen we evolueren van een mismatchende naar een matchende mindset.
 • En bovenal, hoe laten we ons team deze beweging maken.

Van Moetivatie naar Motivatie – Intrinsieke motivatie

 • Welke soorten motivatie bestaan er?
 • Wat zijn de bouwstenen van intrinsieke en autonome motivatie?
 • Hoe kan ik inzetten op de nood aan autonomie, verbinding, competentie en zinvolheid bij de mensen die ik aanstuur?

Conflicthantering

 • Hoera een conflict! Maar wat is een conflict dan en hoe kan die je team versterken?
 • Welke soorten conflicten bestaan er en hoe evolueren die?
 • Hoe pakken we conflicten juist aan?
 • Wat als …. er polarisatie optreedt?
 • Wat als er weerstand ontstaat?

Teamontwikkeling volgens Lencioni

 • Welke rol speelt onderling vertrouwen in de werking van je team?
 • Hoe kan je bouwen aan een stevige vertrouwensbasis?
 • Welke impact heeft vertrouwen en open gespreksvoering op het bereiken van doelen?

Voor wie?

Deze opleiding is geschikt voor zowel leidinggevenden met ruime ervaring als medewerkers die nog maar net begonnen zijn als leidinggevende. De enige vereiste is dat je bewust wil werken aan jezelf en werk wil maken van positief, krachtig en verbindend leiderschap binnen jouw team, en als het even kan ook binnen de bredere organisatie.

Ben je op zoek naar een reeks die er echt toe doet en die aanzet tot directe implementatie, zelfs al na dag 1? En geniet je daarbij van een no nonsens stijl waar het ook gewoon leuk en luchtig, maar toch zeer krachtig mag zijn? Dan ben jij de geschikte persoon om in dit traject in te stappen.

Begeleiding

Koen Vermeulen is de stichter en bezieler van Vrijwilligerswerkt.

Vanuit 30 jaar ervaring in het vrijwilligerswerk – zowel als vrijwilliger alsook als ondersteuner van vrijwilligerswerk – verdiept Koen Vermeulen zich sinds 2012 in de breedheid van het thema.
Sindsdien groeit de vraag naar gepaste begeleiding snel en verbreden de thema’s waarrond gewerkt wordt. 

Sam Geleyn heeft meer dan 15 jaar ervaring in het opleiden en begeleiden van medewerkers en organisaties in de non-profit en social-profit. Hij houdt ervan om met een groep in gesprek te gaan over zijn inzichten en overtuigingen die hij de voorbije jaren heeft opgebouwd vanuit persoonlijke en professionele ervaringen. Hij heeft een passie voor alles wat te maken heeft met teamontwikkeling en coaching met als stokpaardjes de piramide van Lencioni en het ABC van de Zelfdeterminatietheorie.

Praktisch

Fysiek

Interesse voor een nieuw traject? Stuur een mailtje naar info@vrijwilligerswerkwerkt.be

fysiek

Prijs: 1600 euro incl. 21% BTW, 1322,31 exclusief BTW

Inclusief in de prijs is een toolbox voorzien, ook wel ‘het doosje’ genoemd. Hierbinnen engageren we ons om elk kader zeer concreet en hands on te maken,  wat zich vertaalt in 25 beelden die elk kader dat we binnenbrengen in een krachtig en herkenbaar beeld samenvatten. Dit geeft een duidelijke en gedeelde taal onder mensen die dit traject doorlopen.

Duur: 4 dagen

Tijdstip: 9u.30- 16u.30

Elke deelnemer ontvangt onze exclusieve toolbox met handige beeldkaarten.

Kasteeldreef 62, 9279 Laarne

Lunch: Broodjeslunch inbegrepen

Shuttle: Vanuit station Wetteren