Interactieve Workshops vrijwilligersbeleid

Tijdens interactieve workshops gaan we na op welke wijze we vrijwilligerswerk kwalitatief organiseren. We zoeken op een interactieve wijze uit welke inzichten, afspraken en kaders noodzakelijk zijn binnen een degelijk vrijwilligersbeleid. Eén of meerdere terreinen van het vrijwilligersbeleid kunnen aan bod komen binnen één workshop. Na een sessie kan je aan de slag met concrete tools om jouw vrijwilligersbeleid te ontwikkelen of te optimaliseren.

Methodiek

Elke workshop pakken we interactief aan. Theorie bouwen we op vanuit ervaringen van de deelnemers. Mensen gaan naar huis met een breder inzicht in de materie en met een aantal tools om binnen de eigen werking onmiddellijk aan de slag te gaan.

De ideale groepsgrootte bedraagt 12 tot 20 personen. Met deze groepsgrootte kan er optimaal interactief worden gewerkt. Bij groepen groter dan 25 personen worden lezingen aangeraden. Ideale duur sessie: 3 uur.

Afhankelijk van uw vraag kan gevarieerd worden in inhoud, duurtijd, methodiek of groepsgrootte.

Inhoud


Een vrijwilligersbeleid; what's in a name?

“Binnen onze organisatie werken wij al jaren met vrijwilligers. De laatste jaren hoor ik meer en meer mensen spreken over een vrijwilligersbeleid. Maar wat houdt zo'n beleid allemaal in?”
Lees meer

Ontwikkelen van een visie op vrijwilligerswerk

“We werken al jaren met vrijwilligers, en nu gaat het plots bergaf. We hebben nog nooit stil gestaan bij de manier waarop we met vrijwilligers werken. Onze enige visie is dat we de vrijwilligers hard nodig hebben.”
Lees meer

Ontwikkelen van functieprofielen voor vrijwilligers

“Binnen onze organisatie hebben we beslist om een vrijwilligerswerking op te starten. Maar welke taken kunnen door vrijwilligers gebeuren? Beslist de organisatie dit, of mogen we blij zijn als we iemand vinden om iets te doen?”
Lees meer

Vrijwilligers rekruteren

“Binnen mijn organisatie wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden”. En dit terwijl mensen staan te drummen voor projecten als Music for Life. Of is dat geen vrijwilligerswerk?
Lees meer

Vrijwilligers selecteren

“Binnen de club wordt meer en meer verwacht van de vrijwilligers. Ik stel me de vraag of we dan nog iedereen kunnen aanvaarden als vrijwilliger. En selecties beginnen plannen, dat kan toch niet de bedoeling zijn.”
Lees meer

Vrijwilligers coachen & evalueren

“Op één afdeling hebben we problemen met het engagement van vrijwilligers. Ze doen zaken die eigenlijk nooit zijn afgesproken, misschien wel vanuit goede bedoelingen, maar wel zeer vervelend. Ik weet niet of ik dit probleem moet aanpakken, ik wil in elk geval de vrijwilligers niet verliezen want ik heb ze echt nodig.”
Lees meer

Vrijwilligers begeleiden bij hun exit

“We hebben te weinig tijd om alle vrijwilligers degelijk te begeleiden, laat staan dat we mensen nog kunnen begeleiden bij hun vertrek”.
Lees meer

Vrijwilligers motiveren

“De vrijwilliger van vandaag wil permanent gemotiveerd worden. Hij wil direct resultaat zien, of hij is niet tevreden. En wanneer een vrijwilliger ontevreden is, dan is hij weg.”
Lees meer

De wet op het vrijwilligerswerk

“De laatste jaren merken we een steeds toenemende regulering van het vrijwilligerswerk. Waar moeten wij als organisatie rekening mee houden, en welke verantwoordelijkheid draagt onze vrijwilliger? ”
Lees meer