Een vrijwilligersvriendelijke organisatie.

Dat is leren uit het verleden én oriënteren naar de toekomst. Een toekomst die in vele gevallen zal worden gemaakt met mensen die zich anders engageren.
Een vlotte samenwerking tussen mensen vraagt een bewuste en hedendaagse organisatie aanpak.
Wij helpen je graag bij die toekomstgerichte inkleuring van jouw organisatie, groot of klein.

De thema's die we aanpakken

deMens.nu overspant Vlaanderen en Brussel inzake levensbeschouwelijke dienstverlening vanuit vrijzinnig humanistisch perspectief. De organisatie had vier jaar geleden vele handen te kort naast het bezoldigde kader moreel consulenten en stafmedewerkers.
Vrijwilligerswerkwerkt reikte ons de nodige inzichten en methodieken aan wat resulteerde in een coherent en doeltreffend vrijwilligersbeleid. Parallel hiermee doorliep hij met het directieteam een traject leiderschap.

Sinds twee jaar begeleidt Koen deMens.nu ook in een innovatief proces van kwaliteitsdenken weg van de klassieke kwaliteitszorgmodellen, dit wegens de specificiteit van de huizenvandeMens en hun werking in het levensbeschouwelijk landschap.
Het pad liep over de verkenning van het terrein, de ontwikkeling van een bevragingsmethodiek naar kwaliteitsbeleving, de verwerking en analyse van de resultaten, de visie op de organisatiebrede kanteling inzake cultuur en structuur en de concretisering ervan.
Vandaag zijn we aan evaluatie van het traject toe.

Anne-France Ketelaer
algemeen directeur deMens.nu

Goesting gekregen?

We zetten je graag in beweging.