Wie zijn bij jullie de fluo vrijwilligers?

Mensen die voor het eerst in aanraking komen met je organisatie zijn van groot belang voor je werking.

Wat in fluo staat, valt op en krijgt onze volle belangstelling!

Mensen die voor het eerst in aanraking komen met je organisatie zijn van groot belang voor je werking. Het zijn potentiële vrijwilligers die nieuwe energie kunnen binnenbrengen. Ervaring leert ons echter dat er weinig bewuste aandacht gaat naar deze personen wat voor hen de drempel verhoogt om zich te binden aan je organisatie.

Deze mensen markeren we best met fluo (ahum… denkbeeldig uiteraard!). Wat in fluo staat, valt immers op én het krijgt onze volle belangstelling! We geven onze volledige aandacht bij het eerste contact zodat de mogelijke vrijwilliger zich goed voelt bij ons. De eerste focus ligt vooral op de fijne belevenis van de vrijwilliger en minder op de taak die hij of zij moet uitvoeren.
Waarom is die drempel zo hoog en hoe zetten we deze (potentiële) vrijwilligers in de (fluo)verf?
Hoe zorgen we ervoor dat zij zich goed voelen bij het eerste contact ?

Koen Vermeulen
Koen Vermeulen

Engagement waar de trots van afspat, daar werken we aan!
Bij vrijwilligers, beroepskrachten én organisaties

Delen
Delen

Meer berichten

Goesting gekregen?

We zetten je graag in beweging.