Beleving – Sta open voor nieuwe mensen én voor hun ideeën

Zoek niet enkel handen, luister ook naar de ideeën van occasionele vrijwilligers. Mensen bevragen en beluisteren is dé manier om mensen te betrekken.

Mensen die meedoen willen ook mee denken.
Sta open voor ideeën die de warmste week vrijwilligers naar voor brengen.

Zoek niet enkel handen, luister ook naar de ideeën van occasionele vrijwilligers.
Mensen bevragen en beluisteren is dé manier om mensen te betrekken.

Sinds twee jaar zijn we partner binnen Clubgrade.
Het doel dat we nastreven: werkvormen ontwikkelen die het beleidsvoerend vermogen van sportclubs verhogen. Een hele mond vol om ervoor te zorgen dat het runnen van een sportclub versterkt wordt.

Samen nadenken versterkt de werkingDe ‘2.0 context’ is als inzicht hét schot in de roos.

In een 2.0 context brengen we mensen bijeen om zich te buigen over een uitdaging van de sportclub. De 2.0 benadering zit hem hierin dat we niet enkel de vaste kern laten denken, maar ook zeer recente en zeer occasionele vrijwilligers.

Elk keer opnieuw zijn we verbaasd over de frisse kijk die deze mensen binnen brengen.

Het feit dat occasionele vrijwilligers bevraagd en gehoord worden geeft enorm veel goesting om mee te participeren. Het mee participeren door te redeneren is een basisgedachte die we moeten vertalen naar elk contact met de vrijwilliger. Door hen te vragen naar hun inzichten, hun aanpak, hun kijk creëer je verbinding met wat ze doen.

I may not have gone where I intended to go,
but I think I have ended up where I needed to be.
Douglas adams


Niet zozeer de klassieke jaarlijkse formele inspraakbijeenkomsten, maar vooral de kleine contactmomenten waarin je oprecht luistert en onderzoekt wat occasionele of startende vrijwilligers denken. Deze maken het verschil.

Wil je meer tips?

Zorg er met onze 9 tips voor dat de warmste week vrijwilliger met meer goesting naar huis gaat dan hij is toegekomen.

Koen Vermeulen
Koen Vermeulen

Engagement waar de trots van afspat, daar werken we aan!
Bij vrijwilligers, beroepskrachten én organisaties

Delen
Delen

Meer berichten

Goesting gekregen?

We zetten je graag in beweging.