Van knelpunten naar uitdagingen op korte tijd in een 1 op 1 gesprek

Voor wie botst op een aantal knelpunten, zonder dat men de behoefte heeft aan een langlopende begeleiding.
In 1 of 2 gesprekken luisteren we en wisselen we van gedachten.
Als externe deskundige stellen we even de realiteit in vraag.
Vanuit een helikopter perspectief maken we de vertaling van knelpunten of problemen naar uitdagingen. Verder bekijken we de eerste stappen die we kunnen zetten om aan deze uitdaging(en) te werken.

Doordat je constant met je neus in de dagelijkse realiteit zit, is het vaak moeilijk om door het bos de bomen te zien. Koen kon vanuit zijn ervaring de vinger op de wonde leggen en ons nieuwe perspectieven geven. Je bezorgdheden bij een adviesorgaan kunnen uitspreken, maakt dat je knelpunten doeltreffender kan aanpakken en vlugger de juiste beslissingen kan nemen. Werken met vrijwilligers is een steeds evoluerende materie. Regelmatig je aanpak aftoetsen bij een gespecialiseerd iemand is hierin een grote hulp

Vrijwilliger

Organisatie

Ons team voor deze methode

Goesting gekregen?

We zetten je graag in beweging.