Webinar naar fundamenteel andere organisatievormen: VRIJWILLIGHEID

26 oktober 2023

digitaal

webinar

Doel

In deze webinarreeks ‘Lunchen met Koen’ geven we in 5 webinars van 1 uur betekenis aan de 5 pijlers waar deze nieuwe organisatievormen op zijn gebouwd. Na elke webinar blijven zij die willen een half uurtje hangen voor de meest prangende vragen.


Koen brengt een duidelijke visie gebaseerd op 1001 begeleidingstrajecten als fundament voor de toekomst van het vrijwilligerslandschap.  Wil je het volledige fundament voelen, dan volg je best de reeks van 5.
Of pik er enkele uit waar je meest door getriggerd bent. 

Wil je nog vrijwilligers in 2030?
Werk nu aan een fundamenteel andere organisatie. 

De samenleving staat bol van maatschappelijk engagement.  Recente bevragingen tonen ook aan dat burgers de wil én goesting hebben om zich te engageren.  En toch zien we dat organisaties het moeilijk hebben om vrijwilligers te vinden…

De structuur en de cultuur waarbinnen burgers zich willen engageren begint zich steeds duidelijker af te tekenen. Deze staat veelal haaks op de structuur en de cultuur die we kennen en meedragen uit de jaren ‘80, ‘90 en 2000.  Bestuursleden als allesdoeners, gesloten vaste kernen die alles bepalen, vast engagement, gesloten adviesraden, afvaardigingsstructuren,  thema’s en inhouden bepaald door koepels, het worden  verhalen uit het verleden.

De vraag die zich dus opdringt: in welk soort organisatie wil de burger zich vandaag de dag engageren?

Inhoud

Willen we de betrokkenheid van burgers capteren, dan moeten we andere organisaties bouwen. Nieuwe vormen van organisaties die zorgen dat burgers binnen hun vrijwillig engagement floreren, waar ze zinvolheid en verbinding ervaren en waar ze hun engagement zelf bepalen. We moeten dus het roer totaal durven omgooien en architect worden van deze nieuwe organisatievormen.

Programma

Vrijwillige bijdrage van nu staat centraal

Mensen zetten zich in en doen dit op een andere manier dan 20 jaar geleden.

Zij engageren zich rond thema’s die hen raken, rond hun idealen en rond waarden die hen aanbelangen, eerder dan rond merken en organisaties.  Het engagement van de burger vertrekt dus vanuit zijn eigen behoefte en niet meer vanuit de behoefte van de vereniging.
Bovendien willen mensen de manier waarop ze dit alles vormgeven, hun  concrete acties, de duur waarmee ze zich toegewijd geven, zelf bepalen.   Zij willen autonomie over hun engagement, in balans met wie ze zijn.

Hoe zorgen we ervoor dat het eigenaarschap van vrijwilligers centraal staat, en hoe rijmen we dat aan de vereniging of organisatie die we zijn?  Dat is dé hamvraag die nieuwe organisatievormen zich stellen.

Dus, eerder dan mensen in te lijven in de eigenheid, de gewoontes en historiek van de organisatie faciliteren nieuwe organisatievormen mensen in de beweging die zij willen maken.  Ze luisteren naar mensen, bevragen hen, laten hen redeneren eerder dan dat ze taken delegeren of mensen incorporeren.  

In deze webinar nemen we je mee in de tweede pijler waar nieuwe organisatievormen op gebouwd zijn; eigenaarschap  over de vrijwillige bijdrage van nu centraal.

Een uurtje input, half uurtje vraagstelling.
En je bent mee.

Begeleiding

Koen Vermeulen heeft meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van zowel vrijwilligers als professionele medewerkers. Hij geeft lezingen en begeleidt processen binnen organisaties.
Koen werkt rond vrijwilligersthema’s alsook rond organisatieontwikkeling en leiderschap.

Binnen de begeleiding van vrijwilligersorganisaties zijn organisatiestructuur én – cultuur cruciaal.
Vrijwilligerswerkwerkt bestaat uit een team van meer dan 10 (freelance) medewerkers die jaarlijks meer dan 400 dagdelen trainingen, lezingen en procesbegeleidingen verzorgen.

Praktisch

Digitaal

26 oktober 2023

Prijs: 75 euro incl. btw 21%, 61,98 euro excl. btw

Deze webinar gaat online door van 12u-13u30.