Webinar naar fundamenteel andere organisatievormen: STRUCTUREN

16 november 2023

digitaal

webinar

Doel

In deze webinarreeks ‘Lunchen met Koen’ geven we in 5 webinars van 1 uur betekenis aan de 5 pijlers waar deze nieuwe organisatievormen op zijn gebouwd. Na elke webinar blijven zij die willen een half uurtje hangen voor de meest prangende vragen.


Koen brengt een duidelijke visie gebaseerd op 1001 begeleidingstrajecten als fundament voor de toekomst van het vrijwilligerslandschap.  Wil je het volledige fundament voelen, dan volg je best de reeks van 5.
Of pik er enkele uit waar je meest door getriggerd bent. 

Wil je nog vrijwilligers in 2030?
Werk nu aan een fundamenteel andere organisatie. 

De samenleving staat bol van maatschappelijk engagement.  Recente bevragingen tonen ook aan dat burgers de wil én goesting hebben om zich te engageren.  En toch zien we dat organisaties het moeilijk hebben om vrijwilligers te vinden…

De structuur en de cultuur waarbinnen burgers zich willen engageren begint zich steeds duidelijker af te tekenen. Deze staat veelal haaks op de structuur en de cultuur die we kennen en meedragen uit de jaren ‘80, ‘90 en 2000.  Bestuursleden als allesdoeners, gesloten vaste kernen die alles bepalen, vast engagement, gesloten adviesraden, afvaardigingsstructuren,  thema’s en inhouden bepaald door koepels, het worden  verhalen uit het verleden.

De vraag die zich dus opdringt: in welk soort organisatie wil de burger zich vandaag de dag engageren?

Inhoud

Willen we de betrokkenheid van burgers capteren, dan moeten we andere organisaties bouwen. Nieuwe vormen van organisaties die zorgen dat burgers binnen hun vrijwillig engagement floreren, waar ze zinvolheid en verbinding ervaren en waar ze hun engagement zelf bepalen. We moeten dus het roer totaal durven omgooien en architect worden van deze nieuwe organisatievormen.

Programma

Nieuwe Vrijwilligersstructuren 

Om bij aanvang te connecteren op de Why van de bijdrager zijn nieuwe vrijwilligersstructuren nodig: open communities met een hoog ad-hoc gehalte.   

Vaste en gesloten groepen of besturen worden open structuren waarin splinterexpertise wordt opgezocht om mensen thematisch en ad hoc bijeen te brengen. 

Koepels, federaties, besturen van verenigingen worden aangestuurd door cellen van splinterexperten die enkel bijdragen op het thema waarop ze de will en de skill hebben om bij te dragen.

Organisaties die succesvol zijn, hebben begrepen dat de kunde erin bestaat deze losse verbanden losvast te maken bij diegene die ervoor open staan. Bij zij die goed geconnecteerd zijn van bij aanvang en die door de verschillende contacten met de organisatie heen getriggerd raakt door de Why van de organisatie, én hier dan ook hun steentje willen bijdragen.

In deze sessie zien we hoe ons model ‘de betrokkenheidscirkels’ een transformatie ondergaat om net deze losse en vaste verbanden samen te brengen in één open hybride community. In deze webinar nemen we je mee in de derde pijler waar nieuwe organisatievormen op gebouwd zijn; nieuwe vrijwilligersstructuren..

Een uurtje input, half uurtje vraagstelling.
En je bent mee.

Begeleiding

Koen Vermeulen heeft meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van zowel vrijwilligers als professionele medewerkers. Hij geeft lezingen en begeleidt processen binnen organisaties.
Koen werkt rond vrijwilligersthema’s alsook rond organisatieontwikkeling en leiderschap.

Binnen de begeleiding van vrijwilligersorganisaties zijn organisatiestructuur én – cultuur cruciaal.
Vrijwilligerswerkwerkt bestaat uit een team van meer dan 10 (freelance) medewerkers die jaarlijks meer dan 400 dagdelen trainingen, lezingen en procesbegeleidingen verzorgen.

Praktisch

Digitaal

16 november 2023

Prijs: 75 euro incl. btw 21%, 61,98 euro excl. btw

Deze webinar gaat online door van 12u-13u30.