Webinar naar fundamenteel andere organisatievormen: CONNECTIE

26 september 2023

digitaal

webinar

Doel

In deze webinarreeks ‘Lunchen met Koen’ geven we in 5 webinars van 1 uur betekenis aan de 5 pijlers waar deze nieuwe organisatievormen op zijn gebouwd. Na elke webinar blijven zij die willen een half uurtje hangen voor de meest prangende vragen.


Koen brengt een duidelijke visie gebaseerd op 1001 begeleidingstrajecten als fundament voor de toekomst van het vrijwilligerslandschap.  Wil je het volledige fundament voelen, dan volg je best de reeks van 5.
Of pik er enkele uit waar je meest door getriggerd bent. 

Wil je nog vrijwilligers in 2030?
Werk nu aan een fundamenteel andere organisatie. 

De samenleving staat bol van maatschappelijk engagement.  Recente bevragingen tonen ook aan dat burgers de wil én goesting hebben om zich te engageren.  En toch zien we dat organisaties het moeilijk hebben om vrijwilligers te vinden…

De structuur en de cultuur waarbinnen burgers zich willen engageren begint zich steeds duidelijker af te tekenen. Deze staat veelal haaks op de structuur en de cultuur die we kennen en meedragen uit de jaren ‘80, ‘90 en 2000.  Bestuursleden als allesdoeners, gesloten vaste kernen die alles bepalen, vast engagement, gesloten adviesraden, afvaardigingsstructuren,  thema’s en inhouden bepaald door koepels, het worden  verhalen uit het verleden.

De vraag die zich dus opdringt: in welk soort organisatie wil de burger zich vandaag de dag engageren?

Inhoud

Willen we de betrokkenheid van burgers capteren, dan moeten we andere organisaties bouwen. Nieuwe vormen van organisaties die zorgen dat burgers binnen hun vrijwillig engagement floreren, waar ze zinvolheid en verbinding ervaren en waar ze hun engagement zelf bepalen. We moeten dus het roer totaal durven omgooien en architect worden van deze nieuwe organisatievormen.

Programma

Connectie

Mensen waarmee je vanaf het eerste contact connecteert, zijn goed gehecht.
De eerste pijler ‘connectie’ vormt de basis van deze nieuwe organisatievorm.  

Het betekent dat organisaties zich zo opstellen, dat ze ten alle tijde kunnen connecteren met mensen die binnenkomen, met wat ze belangrijk vinden en hoe ze naar zaken kijken.  Want deze organisaties weten dat een goede hechting (van bij het eerste contact) op haar beurt kan leiden tot een gezonde toename van betrokkenheid.

Kenmerkend voor deze organisatievormen is dat ze bewust werk maken van een sterke connectie, op maat van wat nieuw aankomende mensen nastreven.  En vooral dat ze vermijden dat alle goede bedoelingen om te verbinden verzanden in het claimen van mensen.  Deze organisaties focussen op de verbinding en connectie met mensen eerder dan op het willen vastpinnen van burgers via een opgedrongen lidmaatschap, bestuursfunctie, zetel in een participatieraad of een vast engagement.  Dit laatste leidt eerder tot een hechtingsstoornis.

In deze webinar nemen we je mee in dé basispijler waar alles mee start.
We hebben het over de juiste connectiebalans die mensen warm maakt voor je merk.

Een uurtje input, half uurtje vraagstelling.
En je bent mee.

Begeleiding

Koen Vermeulen heeft meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van zowel vrijwilligers als professionele medewerkers. Hij geeft lezingen en begeleidt processen binnen organisaties.
Koen werkt rond vrijwilligersthema’s alsook rond organisatieontwikkeling en leiderschap.

Binnen de begeleiding van vrijwilligersorganisaties zijn organisatiestructuur én – cultuur cruciaal.
Vrijwilligerswerkwerkt bestaat uit een team van meer dan 10 (freelance) medewerkers die jaarlijks meer dan 400 dagdelen trainingen, lezingen en procesbegeleidingen verzorgen.

Praktisch

Digitaal

26 september 2023

Prijs: 75 euro incl. btw 21%, 61,98 euro excl. btw

Deze webinar gaat online door van 12u-13u30.