Webinar naar fundamenteel andere organisatievormen: BELEVING

14 december 2023

digitaal

webinar

Doel

In deze webinarreeks ‘Lunchen met Koen’ geven we in 5 webinars van 1 uur betekenis aan de 5 pijlers waar deze nieuwe organisatievormen op zijn gebouwd. Na elke webinar blijven zij die willen een half uurtje hangen voor de meest prangende vragen.


Koen brengt een duidelijke visie gebaseerd op 1001 begeleidingstrajecten als fundament voor de toekomst van het vrijwilligerslandschap.  Wil je het volledige fundament voelen, dan volg je best de reeks van 5.
Of pik er enkele uit waar je meest door getriggerd bent. 

Wil je nog vrijwilligers in 2030?
Werk nu aan een fundamenteel andere organisatie. 

De samenleving staat bol van maatschappelijk engagement.  Recente bevragingen tonen ook aan dat burgers de wil én goesting hebben om zich te engageren.  En toch zien we dat organisaties het moeilijk hebben om vrijwilligers te vinden…

De structuur en de cultuur waarbinnen burgers zich willen engageren begint zich steeds duidelijker af te tekenen. Deze staat veelal haaks op de structuur en de cultuur die we kennen en meedragen uit de jaren ‘80, ‘90 en 2000.  Bestuursleden als allesdoeners, gesloten vaste kernen die alles bepalen, vast engagement, gesloten adviesraden, afvaardigingsstructuren,  thema’s en inhouden bepaald door koepels, het worden  verhalen uit het verleden.

De vraag die zich dus opdringt: in welk soort organisatie wil de burger zich vandaag de dag engageren?

Inhoud

Willen we de betrokkenheid van burgers capteren, dan moeten we andere organisaties bouwen. Nieuwe vormen van organisaties die zorgen dat burgers binnen hun vrijwillig engagement floreren, waar ze zinvolheid en verbinding ervaren en waar ze hun engagement zelf bepalen. We moeten dus het roer totaal durven omgooien en architect worden van deze nieuwe organisatievormen.

Programma

Beleving

Vandaag leven we in een belevingseconomie waarin klantenbeleving centraal staat. Ook binnen vrije tijd wordt beleving steeds belangrijker.
Evenzeer als we als klant en burger genieten van beleving, genieten vrijwilligers hier ook van. Daar waar beleving wordt verzorgd zijn vrijwilligers graag.

De voorbije jaren bouwden we een traditie op van moeten, noden, hoge verwachtingen en dus focus op het taakgerichte.
Occasionele bedankingsevents, evenementen voor de week van de vrijwilliger … moesten deze hoge druk compenseren. 

Willen we echter dat burgers zich ook nog over 10 jaar engageren voor je organisatie, bedden we beleving beter in in de dagelijkse ervaring van de burger die een vrijwillige bijdrage levert.

 

Belevingsgerichte connectie met de why triggert de wil en de goesting bij burgers.  Wie de why van de burger via beleving kan managen,  krijgt de aantrekkingskracht van een magneet voor maatschappelijk engagement.

 

Het goede nieuws is dat dit geen grote budgetten vraagt, geen grootse plannen, maar wel permanente focus op wat mensen bindt en verbindt. En het sluit aan op de noden van de burger die een vrijwillige bijdrage wil leveren.

In deze webinar nemen we je mee in de vijfde pijler waar nieuwe organisatievormen op gebouwd zijn; beleving.

Een uurtje input, half uurtje vraagstelling.
En je bent mee.

Begeleiding

Koen Vermeulen heeft meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van zowel vrijwilligers als professionele medewerkers. Hij geeft lezingen en begeleidt processen binnen organisaties.
Koen werkt rond vrijwilligersthema’s alsook rond organisatieontwikkeling en leiderschap.

Binnen de begeleiding van vrijwilligersorganisaties zijn organisatiestructuur én – cultuur cruciaal.
Vrijwilligerswerkwerkt bestaat uit een team van meer dan 10 (freelance) medewerkers die jaarlijks meer dan 400 dagdelen trainingen, lezingen en procesbegeleidingen verzorgen.

Praktisch

Digitaal

14 december 2023

Prijs: 75 euro incl. btw 21%, 61,98 euro excl. btw

Deze webinar gaat online door van 12u-13u30.