Goed ondersteunde vrijwilligers zijn tevreden vrijwilligers

  • Waarom moeten we vrijwilligers coachen?
  • Hoe kan coaching je organisatie versterken?
  • Hoe coachen we onze vrijwilligers het best?
  • Mogen we vrijwilligers evalueren?
  • Hoe kunnen we evolueren van een evaluatie op persoonsniveau naar een evaluatie op taakniveau?
  • Wat is de rol van een debriefing?
  • Leggen we de focus op wat niet werkt of op wat wel werkt?

Goesting gekregen?

We zetten je graag in beweging.