Interactieve workshops vrijwilligersmanagement

Binnen deze workshops gaan we een stap verder dan de workshops vrijwilligersbeleid. Hoe kan je als leidinggevende pro-actief werken? Anticiperen op tendensen, kijken hoe jouw vrijwilligersorganisatie het verschil kan maken, het bepalen van "het merk" van je werking. Hoe zorg ik als bestuur of als leidinggevende dat mijn vrijwilligerswerking uitstraling heeft in mijn omgeving? Het managen van de vrijwilligersorganisatie staat centraal. Na een sessie sta je een stap verder in de wijze waarop jij als leidinggevende je vrijwilligersorganisatie aanstuurt.

Methodiek

De workshops verlopen interactief. De theorie wordt opgebouwd vanuit ervaringen van de deelnemers. Mensen gaan naar huis met een breder inzicht in de materie en met een aantal tools om binnen de eigen werking onmiddellijk aan de slag te gaan.

De ideale groepsgrootte bedraagt 12 tot 20 personen. Met deze groepsgrootte kan er optimaal interactief worden gewerkt. Bij groepen groter dan 25 personen worden lezingen aangeraden. Ideale duur sessie: 3 uur.

Afhankelijk van uw vraag kan gevarieerd worden in inhoud, duurtijd, methodiek of groepsgrootte.

Inhoud

Motiverend leiding geven

“Ik voel dat mijn positieve kijk impact heeft op de mensen rondom mij. Ik wil deze positiviteit als rode draad meegeven aan alle leidinggevenden.”
Lees meer

Situationeel leiding geven

“De diversiteit in onze vrijwilligergroep vraagt dat wij bewust nadenken over de wijze waarop wij leiding geven aan de verschillende vrijwilligers.”
Lees meer

Conflicthantering & omgaan met verschillen

“Gezien vrijwilligers het “maar” vrijwillig doen, is het moeilijk om conflicten aan te pakken, maar ze laten smeulen zorgt ervoor dat we een slechte cultuur kweken.”
Lees meer

Marktgericht denken; merkontwikkeling van mijn vrijwilligersorganisatie

“Het is erg verfrissend om je vrijwilligerswerking te bekijken binnen een aantal eenvoudige markteconomische principes. Want uiteindelijk hebben we toch heel wat concurrenten.”
Lees meer

Coachend leiding geven

“Als leidinggevende volgde ik reeds heel wat opleidingen rond coaching. Maar het zijn kaders die niet te gebruiken zijn binnen het vrijwilligerswerk. Op welke manier moet ik dan leiding geven aan de vrijwilligers?”
Lees meer

Vrijwilligers en professionele medewerkers; de ideale cocktail.

“De directie is het eens over het belang van het vrijwilligerswerk. Op de werkvloer merk ik echter regelmatig conflicten tussen vrijwilligers en professionelen.”
Lees meer

Vrijwilligers besturen; de verschillen tussen hoe het was en hoe het is.

“We zoeken al jaren naar nieuwe bestuursleden, niemand blijkt geïnteresseerd. Ze vinden het precies allemaal te zwaar.”
Lees meer

De hedendaagse vrijwilliger, maatschappelijke situering.

“Vrijwillig engagement is toch niet meer wat het geweest is, hé Mijnheer?”
Lees meer

Generatiemanagement; hoe verschillende generaties aansturen binnen één organisatie.

“In ons bestuur staan wij al jaren te wachten op nieuwe mensen. Ondertussen is de gemiddelde leeftijd van ons bestuur 72 jaar. Er is vorig jaar iemand gestart van 32 jaar, maar na 2 vergaderingen heeft ze besloten wel nog zaken te helpen organiseren, maar niet meer naar de vergaderingen te komen. Zou de koffie niet lekker geweest zijn?”
Lees meer

Spreken voor groep.

“Ik zie mensen rondom mij die nooit zenuwachtig zijn als ze voor een groep spreken; Precies of alles komt vanzelf bij hen. Is dit iets wat ik kan leren? Of zit het in je genen?”
Lees meer

Verenigingencommunicatie.

“Al honderden flyers heb ik uitgedeeld, zonder één extra deelnemer te krijgen. En de jeugdbeweging maakte een facebook oproep, en daar staan ze rijtje te schuiven.”
Lees meer