Opleidingen in open aanbod
De basis
Doel
Inhoud
Praktisch
Na het volgen van deze driedaagse opleiding heb je een basis om jouw werking uit te bouwen binnen de toekomstige tendensen van het vrijwilligerswerk. Deze opleiding mikt op een hedendaagse inbedding van vrijwilligerswerk in je organisatie.
- Een gedeelde visie op vrijwilligerswerk
- Een gedragen vrijwilligersbeleid
- Een motiverende vrijwilligersvriendelijke context creëren
- Een vlotte samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers
Data:  4/10/2018, 11/10/2018 en 25/10/2018
Uur: 9u.30-16u.30
Locatie: Salons ’t Oud Gemeentehuis te Wichelen
Lunch: Broodjeslunch inbegrepen
Shuttle: Vanuit station Wetteren
Prijs: 375 euro excl. btw (454 euro incl. btw. 21%)
Inschrijven: Via eveline.werbrouck
@vrijwilligerswerkwerkt.be vóór 15/9/2018
Leiderschap
Doel
Inhoud
Praktisch
In deze interactieve driedaagse opleiding versterken we onze aanpak in het werken met vrijwilligers/medewerkers. Een gepaste leiderschapsstijl zorgt voor gemotiveerde mensen, een goede samenwerking met beroepskrachten en een tevreden organisatie. Deze driedaagse staat open voor begeleiders van vrijwilligers alsook voor coaches van professionele medewerkers.
- Vaardigheden en tools om vrijwilligers/beroepskrachten te (durven) coachen
- Vaardigheden en tools om leiderschap t.o.v. vrijwilligers/beroepskrachten op te nemen wanneer een coachende stijl niet werkt
- De wijze waarop je zelf een verbindend leider kan zijn
- Niet wachten op conflicten, durven omgaan met meningsverschillen
- De evolutie van een constaterend leider naar een anticiperend leider
Data: 20/2/2018, 1/3/2018 en 22/3/2018
Uur: 9u.30-16u.30
Locatie: Salons ’t Oud Gemeentehuis te Wichelen
Lunch: Broodjeslunch inbegrepen
Shuttle: Vanuit station Wetteren
Prijs: 375 euro excl. btw (454 euro incl. btw. 21%)
Inschrijven: Via eveline.werbrouck
@vrijwilligerswerkwerkt.be vóór 10/02/2018
De wet op het vrijwilligerswerk & het statuut verenigingswerker
Doel
Inhoud
Praktisch
We krijgen zicht op de wet op het vrijwilligerswerk. Een droge – maar essentiële – materie pakken we op een luchtige en licht interactieve manier aan. Na deze voormiddag weet je of jullie werking en procedures aansluiten op het wettelijk kader.
- Wat is vrijwilligerswerk (definitie)?
- Wie kan vrijwilligerswerk doen
- Aansprakelijkheid en verzekering
- Informatieplicht
- Systemen voor onkostenvergoeding
- Statuut verenigingswerker
Data:  27/3/2018
Uur: 9u.30-12u.30
Locatie: Salons ’t Oud Gemeentehuis te Wichelen
Lunch: Broodjeslunch inbegrepen
Shuttle: Vanuit station Wetteren
Prijs : 80 euro, excl. btw (97 euro incl. btw 21%). Indien je deze opleiding volgt in combinatie met Guestology betaalt u slechts 125 euro, excl. btw voor de hele dag ( 151 euro incl; btw. 21%)
Inschrijven: Via eveline.werbrouck
@vrijwilligerswerkwerkt.be vóór 14/3/2018
Guestology
Doel
Inhoud
Praktisch
‘Do what you do so well that they will want to see you again and bring their friends’. In deze sessie ontdekken we hoe we vrijwilligers op een ‘klantvriendelijke’ manier benaderen. Een manier die mensen zin geeft om terug te komen.
Guestology, de kunst en de wetenschap om te zorgen dat gasten in je organisatie zich top voelen. Wij kwamen het begrip voor het eerst tegen bij Walt Disney en de wijze waarop hij 66.000 personeelsleden binnen Disneyworld Orlando meeneemt in een beleving van extreme gastvrijheid en klantvriendelijkheid. In deze sessie vertalen we het principe naar jouw vrijwilligerswerk: we geven tips en tools om ervoor te zorgen dat vrijwilligers bij vertrek nog meer zin hebben om terug te komen dan toen ze aankwamen!
Data: 27/3/2018
Uur: 13u.30-16u.30
Locatie: Salons ’t Oud Gemeentehuis te Wichelen
Lunch: Broodjeslunch inbegrepen
Shuttle: Vanuit station Wetteren
Prijs: 80 euro, excl. btw (97 euro incl. btw 21%). Indien je deze opleiding volgt in combinatie met De wet, betaalt u slechts 125 euro excl. btw voor de hele dag ( 151 euro incl; btw. 21%)
Inschrijven: Via eveline.werbrouck
@vrijwilligerswerkwerkt.be vóór 14/3/2018.
Communicatie ifv ledenbinding
Doel
Inhoud
Praktisch
Digitale communicatiekanalen laten toe om de communicatie met vrijwilligers te verbeteren. Als organisatie wil je graag meer vrijwilligers aantrekken, betrokken houden en onderling verbinden. Binnen deze sessie krijg je de nodige tips op maat om als organisatie aan de slag te gaan en je communicatie te verbeteren.
- Hoe bereik je als organisatie je vrijwilligers via digitale kanalen?
- Betere teksten voor je communicatie
- Hoe verbeter je als organisatie je website?
- Hoe zet je sociale media in om vrijwilligers te werven en te houden?
- Hoe verbind je vrijwilligers via digitale kanalen?
- Je krijgt een pak tips op maat van je organisatie.
- De kanalen worden bekeken en getoond als voorbeelden.
- Achteraf krijg je alle tips met toelichting samengevat in een handig document
Data:  22/11/2018
Uur: 9u.30-13u.30
Locatie: Salons ’t Oud Gemeentehuis te Wichelen
Lunch: Broodjeslunch inbegrepen
Shuttle: Vanuit station Wetteren
Prijs: 80 euro, excl. btw (97 euro incl. btw 21%). Indien je deze opleiding volgt in combinatie met de funfactor betaalt u slechts 125 euro excl. btw voor de hele dag ( 151 euro incl. btw. 21%)
Inschrijven: Via eveline.werbrouck
@vrijwilligerswerkwerkt.be vóór 10/11/2018
De fun factor binnen vrijwilligerswerk
Doel
Inhoud
Praktisch
In deze halve-dagsessie werken we rond vrijwilligersplezier. ‘Is alles gelukt’ is een gekende débriefingsvraag. ‘Vond je het leuk’ is een sterkere débriefingsvraag. We leren taskmanagement los te laten en te focussen op peoplemanagement. Want gelukkige vrijwilligers zijn wandelende reclameborden voor je werking.
- De funfactor benadering binnen vrijwilligerswerk
- Levensfasemodel van vrijwilligersgroepen (gebaseerd op Piot)
- De trip advisor cultuur binnen het vrijwilligerswerk
- Een dynamiserende cultuur creëren
- De emotionele creditcard
- Peoplemanagement met resultaten op task niveau
Data: 22/11/2018
Uur: 13u.30-16u.30
Locatie: Salons ’t Oud Gemeentehuis te Wichelen
Lunch: Broodjeslunch inbegrepen
Shuttle: Vanuit station Wetteren
Prijs: 80 euro, excl. btw (97 euro incl. btw 21%). Indien je deze opleiding volgt in combinatie met communicatie ifv ledenbinding, betaalt u slechts 125 euro voor de hele dag ( 151 euro incl. btw. 21%)
Inschrijven: Via eveline.werbrouck
@vrijwilligerswerkwerkt.be vóór 10/11/2018
Rekruteren en motiveren van vrijwilligers
Doel
Inhoud
Praktisch
De wijze waarop vrijwilligers zich engageren is de voorbije 10 jaar sterk geëvolueerd. Dringend tijd om onze structuur en cultuur onder de loep te nemen. In deze interactieve sessie gaan we aan de slag met de succeselementen in het aantrekken en behouden van vrijwilligers, anno 2018. We maken je vrijwilligerswerking klaar voor de toekomst.
- De betrokkenheidscirkels
- Generaties vrijwilligers verbinden
- Hoe springen wij eruit in tijden van overaanbod aan vrijwilligersorganisaties.
- ‘De hedendaagse vrijwilliger’ in beeld
- Hoe laten we vrijwilligers terugkeren
- Van taakloyaliteit naar organisatieloyaliteit
- Het flexivol model
Data:  27/2/2018
Uur: 9u.30-16u.30
Locatie: Salons ’t Oud Gemeentehuis te Wichelen
Lunch: Broodjeslunch inbegrepen
Shuttle: Vanuit station Wetteren
Prijs: 125 euro, excl. btw (151.25 euro incl. btw 21%)
Inschrijven: Via eveline.werbrouck
@vrijwilligerswerkwerkt.be vóór 14/2/2018